| Organizace vyučování od 25. května

Ve škole budou 3 skupiny dětí, které od sebe musí být oddělené, proto jednotlivé skupiny mají různé časy příchodu do školy a na obědy.

1.skupina – žáci 1. a 2. ročníku

Sraz u školy v dostatečných rozestupech v 7:30 hodin, ranní výuka končí v 10:45 hodin, v 11:00 hodin je oběd, po návratu z jídelny začínají pro přihlášené děti z první skupiny odpolední zájmové aktivity, které končí v 15.30.

2.skupina – žáci 3. ročníku

Sraz u školy v dostatečných rozestupech v 7:45 hodin,
ranní výuka končí v 11:45 hodin, ve 12:00 hodin je oběd.

3.skupina – žáci 4. ročníku

Sraz u školy v dostatečných rozestupech v 8:00 hodin,
ranní výuka končí ve 12:00 hodin, ve 12:15 hodin je oběd.

Žáky si před školou vyzvedne pedagog. Osobám, které budou doprovázet děti do školy, není vstup do ZŠ povolen.

Obědy je nutné si přihlásit nejpozději do pondělí 25. května do 7:30 hodin.

Každé dítě musí mít 2 roušky a sáček na jejich uložení.

Žáci se budou učit v blocích podle pokynů jednotlivých učitelů AJ, ČJ, M, PRV, PŘV a VL.

Ať si děti přinesou do školy všechny učebnice a pracovní sešity. Učebnice, sešity a ostatní pomůcky budou zůstávat ve škole v lavicích.

Školní družina ani kroužky už letos nebudou fungovat.

Sběr se uskuteční na podzim, případně můžete sběr odvézt do sběrných surovin a nechat jej napsat na školu, v tom případě doneste ze sběrných surovin lístek – započítáme do vyhodnocení sběru za letošní školní rok.

Vysvědčení se bude vydávat v pátek 26. června.

Průběžně sledujte stránky ZŠ a MŠ.

Děkujeme.

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera