| Obnovení výuky

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020  bude umožněna od 25. 5. 2020  ve škole osobní přítomnost žáků 1. – 4. ročníku.

Přítomnost žáků ve škole bude možná jen na základě vámi podepsaného čestného prohlášení, že vaše dítě nepatří do rizikové skupiny nebo nežije ve společné domácnosti s osobou, která do rizikové skupiny patří. Vymezení rizikových skupin je součástí čestného prohlášení.

Podrobnější informace k organizaci výuky Vám budou zaslány prostřednictvím emailu.

Závěrečné hodnocení výsledků žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Vážení rodiče, milí žáci,

chceme vás informovat, že naše škola bude ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 klasifikovat žáky ve všech předmětech na vysvědčení známkou. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků bude vycházet z Vyhlášky ze dne 27. 4. 2020, kterou naleznete zde.

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera