| Zapojili jsme se do projektu „Recyklohraní“

V rámci tohoto projektu mohou děti do školy nosit vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení. Za to pak škola získává body, které může následně proměnit za odměny.

Co je Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět?

Školní Recyklační program Recyklohraní vznikl v září roku 2008 se záměrem podpořit environmentální výchovu na základních a středních školách v České republice. Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Nad projektem převzalo záštitu MŠMT České republiky a je spolufinancován společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci.

WordPress SEO fine-tune by Meta SEO Pack from Poradnik Webmastera